Presentació: Què és Esparracart?

 “Tan bell com l’encontre fortuït entre una màquina de cosir i un paraigües sobre una taula de disseccions” - Comte de Lautréamont

“ESPARRACART” neix de la unió de les paraules “esparracar” (un verb que significa estripar un drap vell per donar-li encara un nou ús) i la paraula “art”. La mateixa paraula creada per l’artista, a partir de la unió de dues altres, ja ens dóna una idea de quin tipus d’art tenim al davant: l’art de crear un nou objecte a partir de materials de rebuig.

 

L’objecte real, descontextualitzat i manipulat a mans de l’artista, presenta una revisió profunda dels processos creatius, traduït en l’abandó de les tècniques artístiques tradicionals. Per crear un nou efecte plàstic s’utilitza la confrontació de materials pobres creant objectes sols, en acumulació o seriació. Tot i tenir al davant una obra nova, quan l’observem de prop la Jaci sempre ens recorda que els objectes o materials vells utilitzats abans han tingut un ús funcional o decoratiu i una història pròpia.

© Obres d'art - Jaci Molins

© Presentació - Òria Romaní

© Fotografies - Agustí de las Heras

Webmaster - Pau de las Heras